sterretjes

Ontdekkingsreis: Knap, knapper, knapst!

Doelgroep project: Groep 8

Thema: Ruimtevaart

Specifiek doel met deze MI-activiteiten:

Door middel van het maken van een eigen portfolio leerlingen inzicht laten krijgen in hun sterke en minder sterke knapheden, ter voorbereiding op hun voortgezet onderwijs keuze.

Het belevingsvolle project “Knap, knapper, knapst!” bestaat uit 3 fases.

Fase 1: Profiel in beeld

Interactieve MI-test door leerling: Iedere leerling gaat zijn of haar knapheden in kaart brengen door het maken van zijn of haar eigen “uitblink” profiel. Dit middels het uitvoeren van 8 korte opdrachtjes. Er zijn 8 rondes (8 knapheden) van ieder 10 tot 15 minuten. Een leerling kan per ronde kiezen uit 7 opdrachten. Na iedere opdracht zal de leerling hier kort op reflecteren.

Profiel ‘schets’ vanuit medeleerling: Schema dat wordt ingevuld door een door de leerkracht gekozen medeleerling.

Digitale vragenlijst ouders/verzorgers: Vragenlijst over de verschillende knapheden van hun kind die de ouders of verzorgers kunnen invullen.

Digitale vragenlijst docent groep 7: Vragenlijst over de verschillende knapheden per leerling, ingevuld door de oude leerkracht uit groep 7.

Resultaat: Een uit 4 invalshoeken bestaand MI-profiel per leerling.

Fase 2: Verover de planeet!

Bij het project “Verover de planeet” gaan de leerlingen aan de hand van hun MI-profiel 3 missies volbrengen. De missies zullen bestaan uit 2 match missies en 1 stretch missie. Iedere missie zal door de leerling gereflecteerd worden middels een aantal vragen.

Resultaat: Een presentatie (het vieren) van de 3 missies in een vorm die aansluit bij het MI-profiel van de leerling. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan een mini tentoonstelling, een liedje, een poster of een mondelinge presentatie.

Fase 3: Reflectie

Om de leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen MI-profiel zullen er individuele mini “coaching” gesprekjes plaatsvinden van 15 tot 20 minuten per leerling.

Wilt u meer informatie over wat Fantasiefontein voor uw basisschool of organisatie kan betekenen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Reageren?

Reageren?

Helaas, het reactieformulier is op dit moment gesloten.