sterretjes

Over Fantasiefontein

Fantasiefontein kleurt het talent van een kind

Bij Fantasiefontein ontwikkelen we belevingsvolle concepten en voeren we projecten uit voor kinderen van 4 tot 12 jaar met het oog op talentontwikkeling in de breedste zin (van ambitie tot talent).  Dit doen we o.a. voor het (speciaal) basisonderwijs en buitenschoolse opvang.

Meervoudige Intelligentie

Elk kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen hun eigen ambities en talenten leren ontdekken, benutten en koesteren. Vandaar dat de meervoudige intelligentie (MI) theorie van de Amerikaanse professor Howard Gardner een rode draad vormt binnen de concepten van Fantasiefontein. Howard Gardner onderscheid 8 verschillende intelligenties (knapheden), namelijk:

Muziek KNAP                                      Reken KNAP

Beweeg KNAP                                    Samen KNAP

Beeld & ruimte KNAP                         Natuur KNAP

Woord KNAP                                      Zelf KNAP

Naast deze theorie maakt Fantasiefontein ook gebruik van andere tools om het talent in kaart te brengen en dat talent te stimuleren. Net zoals de MI-theorie streeft Fantasiefontein er zeker niet naar om een bepaald etiketje op een kind te ‘plakken’.

Met de schoolprojecten en buitenschoolse projecten van Fantasiefontein willen we graag kinderen op een speelse en onbewuste manier in aanraking laten komen met hun eigen kunnen en talent(en). Natuurlijk moeten kinderen lekker kind kunnen zijn. De beleving van het kind staat daarom centraal. Het is belangrijk een sfeer te creëren waarbij een kind zichzelf kan zijn en zijn of haar talent kan en durft te tonen.

Organisatie

Fantasiefontein is in 2010 opgericht door Iris van Eijk. Als leerkracht basisonderwijs en vrijetijdsmanager en met een brede ervaring met het begeleiden van kinderen wilde zij meer voor deze doelgroep kunnen betekenen in de vrijetijds- en onderwijssector. Vanuit de gedachte dat er meer in een kind zit dan alleen IQ heeft Iris al haar creatieve en fantasierijke ideeën bij elkaar gepakt en is Fantasiefontein ontstaan.

Fantasiefontein werkt voor de ontwikkeling van concepten nauw samen met een netwerk van professionals.